Algemene voorwaarden lidmaatschap All the Above

PROEFLES
1. De eerste les is gratis indien de belangstellende deelnemer besluit geen lid te worden van de dansschool.
1.1 Indien de belangstellende deelnemer meer dan 1 proefles volgt en geen lid wordt, dan worden er kosten in rekening gebracht naar rato van de gevolgde en het aantal gevolgde lessen.
1.2 Indien de belangstellende deelnemer lid wordt dan vervalt de gratis proefles.

LIDMAATSCHAP
2. Leden betalen maandelijks hun contributie per automatische incasso tenzij anders overeen gekomen met de eigenaar van de dansschool.
2.2.Indien leden 3 maanden of langer geen contributie betalen vervalt het lidmaatschap en vervalt deelname aan de lessen.
2.3 Indien leden 3 maanden of langer geen contributie betalen wordt de betalingsachterstand met behulp van een deurwaarder teruggevorderd.

OPZEGGEN
3.Opzeggen dient te geschieden middels schriftelijke berichtgeving per mail aan Rory@alltheabove.nl.
3.1 De opzegging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.